Wat zijn Executieve Functies?

Executieve Functies zijn denkprocessen die het gedrag, gedachten en emoties aansturen in je hersenen. Hersenfuncties die ervoor zorgen dat we ons gedrag kunnen uitvoeren. Er zijn meerdere denkprocessen die gezamenlijk ons gedrag aansturen. Executieve functies zijn ook nodig met betrekking tot leren. Bij iedereen werken ze weer anders.

Executieve Functies hebben te maken met Gedragsvaardigheden en Denkvaardigheden.
Goede executieve functies zorgen voor grip en sturing op ons gedrag.
Maar..........dat gaat niet vanzelf.

Jelle Jolles (2017) legt uit dat de executieve functies zich in de frontale voorkwab ontwikkelen. Dat ontwikkelen gebeurt aan de hand van oefenen en gericht werken aan de verschillende gedrags- en denkvaardigheden.

Deze executieve functies ontwikkelen zich gedurende de periode van 0 tot 30 jaar. Door allerlei omstandigheden kan het voorkomen dat deze ontwikkeling hapert. Daarnaast zorgt de puberteit voor een periode waar er in de executieve functies weerstand kan ontstaan en de ontwikkeling van de executieve Funcites extra aandacht vragen.

De executeive functies en vaardigheden zijn belangrijk om goed te kunnen leren en reageren op verschillende situaties waaronder stress, concentratie, plannen en organiseren, werkgeheugen.

Het ontwikkelen van Executieve Functies en Vaardigheden vraagt om structurele en efficiente aanpak door het oefenen van de verschillende vaardigheden. Je kunt het vergelijken met leren fietsen. Je wordt er beter in door te oefenen.

Weten hoe om te gaan met het ontwikkelen van Executieve Functies vraagt om het opdoen van kennis rondom Executieve Functies, maar ook ervaren hoe je bijvoorbeeld spellen en/of gesprekskaarten kunt inzetten kunt om de gekozen exectieve gedragsvaardigheden of denkvaardigheden te ontwikkelen en/of te versterken.