Lezing 'Beelddenken'

Beelddenken is een andere manier van verwerven, verwerken en weergeven van informatie; een andere wijze van denken. De beelddenker heeft een voorkeur voor het ordenen van de wereld met niet-talige middelen. Het denken verloopt via mentale beelden van situaties en gebeurtenissen, waarin meerdere zaken tegelijkertijd zichtbaar worden, op elkaar inwerken en een zinvol geheel vormen; simultaan denken (in een oogopslag).

Beelddenkers hebben meestal een holistische cognitieve visuele stijl, d.w.z. ze zijn goed in voorstellen in beelden, het bepalen van de grote lijnen, het door zien van verbanden en het geven van persoonlijke totaalbeschrijvingen van problemen.

Het gangbare onderwijssysteem berust op denken in woorden en begrippen en het verwerken van seriele informatie en niet op het verwerken van simultane informatie.
Voor een beelddenker ontstaan er hierdoor leermoeilijkheden omdat de leerbehoefte niet aansluit bij het talige onderwijssysteem.

Beelddenken is een andere manier van informatie verwerven en verwerken. Het is een kwaliteit die een ieder bezit vanaf de geboorte, echter kan het bij sommige kinderen blijven tot een dominante voorkeur. Hierdoor ontstaat er in het onderwijs problemen met het leren, maar ook in de belevingswereld van het kind wordt het kind vaak niet begrepen.

De term beelddenken is ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw door Maria Krabbe (logopediste). Zij wordt gezien als de grondlegger van het fenomeen beelddenken. Nel Ojemann (Montessori-leerkracht, remedial teacher en docente aan de Universiteit van Groningen) zette het werk van Maria Krabbe voort. Beiden hebben veel onderzoek verricht naar beelddenken en taaldenken.
Er zijn al vele Wetenschappelijke onderzoeken gedaan rondom beelddenken en taaldenken. Het fenomeen blijft interessant waardoor er nog steeds onderzoek wordt gedaan om nog meer over dit fenomeen te weten te komen.

Om Beelddenken bij een breder publiek bekend te maken organiseert EigenWijsOnderwijs regelmatig lezingen. 
Hierbij wordt stilgestaan bij het fenomeen beelddenken, maar ook naar de relatie met het Basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij het beelddenken bij volwassenen. De volwassenen van nu lopen als beelddenker het risico om vast te lopen in de communicatie binnen hun werk, met als gevolg een mogelijke Burn out.

Wilt u een lezing organiseren omtrent beelddenken, neem dan contact op met Gerard den Hartog van EigenWijsOnderwijs. Dit kan via 06 15529920 of info@eigenwijsonderwijs.nl

aanvraagformulier 'Lezing Beelddenken'

E-mailadres
naam lezing
naam
adres
woonplaats + postcode
telefoonnummer
Ik heb een vraag