Werkwijze

1. Aanmelding

Aanmelden is mogelijk via de mail. Ik ben bereikbaar op info@eigenwijsonderwijs.nl
Telefonische aanmelding is ook mogelijk. U belt dan naar 06 15529920.


2. Telefonisch kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek vraag ik u kort te vertellen waarvoor u een mogelijk coachingstraject wilt starten voor u zoon/dochter. Ik kan mijn werkwijze toelichten en u kunt aangeven of u een intakegesprek wilt plannen. Op dat moment zal ik wat persoonsgegevens van u en uw kind noteren.

3. Het Intakegesprek (onderdeel van het coachingstraject)

Indien u heeft aangegeven het coachingstraject te willen starten, ontvangt u van Eigenwijsonderwijs een intakeformulier. Dit formulier wordt tijdens het intakegesprek volledig ingevuld en door beide ouders ondertekend. Tijdens het intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders, zullen we dit formulier gaan bespreken en maken we de hulpvraag helder. Het eerste gedeelte van het intakegesprek vindt plaats met de ouders. Het tweede gedeelte van het intakegesprek vindt plaats met de jongere.

4. Het coachingstraject

Tijdens de coaching vind ik het belangrijk om van de “hulpvraag” van uw kind uit te gaan. Wat is zijn of haar hulpvraag? Deze kan afwijken van de hulpvraag die u als ouder had. In dit geval zal ik eerst met de hulpvraag van uw kind aan het werk gaan, uiteraard zullen we dit samen overleggen.
De coaching is in de praktijk van Eigenwijsonderwijs. Ik werk ongeveer 45 minuten alleen met uw zoon of dochter. Regelmatig zal ik met ouders contact hebben over de voortgang.
Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.

5. Het evaluatiegesprek

Na vijf keer nodig ik u uit voor een evaluatiegesprek. Hierin zullen we met elkaar evalueren hoe het is gegaan, wat er is bereikt en wat er nog nodig is. We spreken af hoe vaak we nog bij elkaar zullen komen of we ronden het traject af.
Indien het traject al eerder afgerond kan worden, spreken we elkaar na de laatste keer voor een evaluatie.

Samenwerking

Tijdens het coachingtraject werk ik nauw samen met de ouders. Zo werken we gezamenlijk aan het emotioneel sterker maken van het kind; aan de unieke basis van een kind om te stralen.

Openheid en vertrouwen

Ik sta voor openheid en vertrouwen. Heeft u of uw kind, voor, tijdens of na het coachingtraject, vragen over mij of mijn werkwijze, neem dan gerust contact met mij op.