Geheugentest

Beelddenkers ondervinden problemen bij het benoemen van letters, klanken en/of cijfers. Dat kan komen door het ontrafelen van de letters, klanken en cijfers (het verkeerd onthouden), maar ook door problemen van het onthouden zelf (het vastleggen in het zogenaamde "werkgeheugen"). Om te bekijken welke soort (werk)geheugen als voorkeur wordt gebruikt, wordt de Vestertest afgenomen. Daarbij wordt gekeken naar:

  • het visuele geheugen (zien en onthouden van 10 plaatjes)

  • het auditieve geheugen (horen/luisteren en onthouden van 10 woorden)

  • het leesgeheugen (zien en onthouden van 10 woorden) en

  • het kinesthetische geheugen (blind voelen en onthouden van 10 voorwerpen)