HOOGGEVOELIGHEID

Wat is Hooggevoeligheid?

Hooggevoeligheid is aangeboren. Hooggevoelige personen hebben een zenuwstelsel dat gevoeliger is voor zintuiglijke prikkels dan bij de meeste andere mensen en de innerlijke verwerking ervan kost meer tijd en energie. Hooggevoelige personen zijn bovengemiddeld gevoelig voor prikkels en signalen van buitenaf. Zij registreren vaak alles om zich heen en merken allerlei subtiele signalen, details en nuances op die aan andere mensen voorbij gaan. Ze hebben niet alleen het vermogen om veel en gedetailleerd waar te nemen, maar ze verbinden zich ook met de waarneming, ze ervaren dit diepgaand en verwerken dit met intense emoties als gevolg.


Gevoelige kinderen/jongeren en volwassenen kunnen moeite hebben met zich concentreren of hebben moeite met de hoeveelheid prikkels die ze op straat, school, werk en in bijvooorbeeld winkels oppikken. Deze prikkels zorgen ervoor dat ze minder goed in hun vel zitten. dit kan zich onder andere uiten in prikkelbaarheid, vermoeidheid, psychische klachten, onrust, stress, angst, depressie, burn out, middelen gebruik of eetproblemen.


Ouders die hun kind zien worstelen met zichzelf zullen in eerste instantie niet denken aan hooggevoeligheid. Er gaat een hele weg aan vooraf voordat er gedacht wordt aan hooggevoeligheid. Het komt ook voor dat een jongere zelf tot het besef komt dat hij hooggevoelig is en rust gaat ervaren wanneer hij/zij leert hoe hij/zij met zijn/haar hooggevoeligheid om moet gaan. Ze moeten leren hun eigen gebruiksaanwijzing te lerren lezen.

Maar ook volwassenen kunnen het als een bevrijding ervaren als ze hun hooggevoeligheid kunnen plaatsen en het een plek kunnen gaan geven in hun leven.

Voor een ieder is het een levensles die geleerd moet worden en die uiteindelijk van een last in een kwaliteit mag veranderen.

Een cursus of coachingstraject kan een manier zijn om met hooggevoeligheid om te leren gaan. Dit geldt zowel voor hooggevoelige kinderen/jongeren en volwassenen, maar ook voor ouders van hooggevoelige kinderen/jongeren. Zij moeten ook leren hoe je het beste om kunt gaan met jet hooggevoelige kind.
Daarnaast kan een workshop of cursus ook nodig zijn in het onderwijs. Een leerkracht krijgt ook te maken met hooggevoelige kinderen in de klas (dat lijkt de laatste jaren meer en meer voor te komen), die gebaat zijn bij een leerkracht die ook rekening kan houden met deze karaktereigenscchap. 

KIND/JONGEREN

Hieronder staan een paar eigenschappen beschreven. herken je in meerdere eigenschappen je kind dan zou het mogelijk kunnen zijn dat je kind hooggevoelig is.

 • presteert het beste ls er geen vreemden in de buurt zijn.
 • is heel gevoelig voor pijn.
 • heeft last van kledingmerkjes tegen zijn/haar huis, kleidng die kriebelt of naden in sokken.
 • lijkt af en toe je gedachten te kunnen lezen.
 • ruikt ieder vreemd geurtje.
 • leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf.
 • stelt beschouwende, diepzinnige vragen.
 • ziet direct als iets van pplaats is veranderd of als er een verandering is aan iemands uiterlijk.
 • kan slecht tegen een luidruchtige omgeving.
 • beleeft de dingen intens.
 • komt moeilijk in slaap na een opwindende dag.
 • gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd.
 • lijkt heel intuitief.
 • heeft een scherpzinnig gevoel voor humor.
 • heeft moeite met verandering.
 • wil zich verkleden als zijn/haar kleding nat of zanderig is geworden.
 • schrikt snel.
 • houdt meestal niet van grote verrassingen.
 • houdt meer van rustige spelletjes.
 • heeft moeite met veranderingen.
 • stelt veel vragen.
 • is perfectionistisch
 • heeft oog voor het verdriet van anderen.
 • kan gevoelig zijn voor suiker en additieven in voedsel.
 • heeft snel last van stressverschijnselen zoals onrustige darmen, maagpijn/buikpijn, eczeem of hoofdpijn.
 • Leert mogelijkerwijs met het visuele leersysteem (beelddenk leren)

VOLWASSENEN

 • onuitgesproken negatieve gevoelens van anderen en boze mensen maken je van streek.
 • je neemt veel in je op zodat je eerder overprikkeld bent.
 • je werkt het liefst in je eigen werktempo.
 • hongergevoel/niet op tijd eten heeft een grote invloed op je stemming.
 • je kan, als je erg moe bent, moeilijk in slaap komen.
 • je neemt veel subtiele signalen waar die anderen vaak niet opmerken.
 • je zintuigen werken allemaal heel goed. je bent daardoor sneller overprikkeld.
 • heftige geluiden lijken diep tot in je lichaam door te dringen.
 • je bent meer dan een beetje geinteresseerd in spiritualiteit en bewustwording.
 • je bent leergierig
 • je hebt een zeer rijk fantasieleven.
 • je bent vaak met andere mensen, bijvoorbeeld wat denken ze van mij?
 • je kunt ineens totaal uitgeput zijn als je met mensen samen bent.
 • je hebt sneller last van darmklachten en/of hoofdpijn.
 • je bent pijngevoelig.
 • je hebt regelmatig behoefte aan stilte en rust (de natuur doet wonderen bij je).
 • je houdt van een gesprek met diepgang.
 • je vindt het moeilijk om een grens te stellen.
 • je bent een echte denker.
 • je hebt de neiding om je soms af te zonderen.
 • je ambieert meestal niet een harde en ambitieuze zakelijke carriere.
 • je merkt snel storingsfactoren op in je omgeving.
 • je hebt een opvallende afkeer tegen geweld, onrecht en onrechtvaardigheid.
 • je Curriculum Vitae is lang en divers.
 • je bent een perfectionist. je leeft regels na om afkeuring en commentaar van anderen te voorkomen. Bang om fouten te maken.
 • je zet jezelf vaak op de laatste plaats.

TOT SLOT

Bij ongeveer 20% van de kinderen/jongeren is sprake van hooggevoeligheid (sensitiviteit). Deze kinderen/jongeren hebben een sterk ontwikkeld zenuwstelsel. De informatieverwerking werkt uitgebreider en nauwkeuriger dan bij een gemiddeld kind. Hierdoor is het kind/de jongere gevoeliger voor indrukken en neemt subtiele nuances meer waar dan gemiddeld.
Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap en zeker geen stoornis. Je wordt er mee geboren en zal je een leven lang met je meedragen. Veel kinderen/jongeren en volwassenen ervaren hooggevoeligheid als een last. Pas wanneer zij snappen wat hooggevoeligheid is en wat dat met hen doet kan de last omgezet worden naar een kwaliteit. Een kwaliteit die een persoonlijkheid een extra dimensie kan geven.

Met bovenstaande informatie hoop ik dat jullie als lezer nieuwsgierig zijn geworden om meer over dit onderwerp te weten te willen komen. Of misschien wil je als ouder meer kennis opdoen over dit onderwerp middels een workshop. Misschien wil je als jongeren een coachingstraject volgen om beter met je hooggevoeligheid om te gaan. We nodigen jullie van harte uit voor het bijwonen van een workshop of het volgen van een coachingstraject.