MatriXcoaching
De matriXmethode is een praktische behandelwijze die snel en effecctief afrekent met problemen. Deze door Ingrid Stoop ontwikkelde coachingstechniek kan worden ingezet bij leerproblemen, gedragsproblemen, mentale problemen of emotionele problemen.De MatriXmethode wordt ingezet bij mensen met leerproblemen, automatiseringsproblemen, concentratieproblemen, angsten, mentale en emotionele klachten, psychosomatische klachten (altijd eerst de huisarts raadplegen!) en bij drukke/volle/chaotische hoofden.

De MatriXmethode is gebaseerd op strategie
ën die mensen zelf bedenken en toepassen om iets te doen en te ervaren.
Alles is een strategie. Ook leren en emoties.
Iedereen gebruikt een eigen manier om iets te doen, daar is zich vaak niet bewust van. Het gaat 'vanzelf'.
De MatriXcoach ontdekt samen met de persoon de eigen beleving van de eigen strategie van het eigen probleem op de eigen manier.
Strategie gaat altijd om de belving van zien, horen, voelen en/of denken.
Een MatriXcoach begeleidt een persoon naar de eigen oplossing van de eigen beleving van het eigen probleem op de eigen manier.
Kortom: De eigen ontwikkelde strategie van het eigen probleem wordt vervangen door een andere strategie, waardoor een oplossing voor het probleem in beeld komt.

Het uitgangspunt voor de coaching is de interne strategie van de beleving die iemand heeft gevormd en toegepast. Er ontstaan problemen als die strategie niet handig werkt.

Wat zou je er voor over hebben om een opgeruimd hoofd te hebben?

In een opgeruimd hoofd is de informatie ingedeeld en kun je als het ware de informatie geordend opnemen, vervolgens verwerken, opslaan/onthouden en wanneer nodig weer oproepen en gebruiken.

Hoe vaak zegt iemand iets als:"het is/voelt druk in mijn hoofd", "de informatie kan er niet meer bij", "het zit er wel in maar het komt er niet uit".
Mensen die een vol/druk hoofd ervaren kunnen met MatriXcoaching leren hoe zij dat volle/drukke hoofd kunnen omzetten in een opgeruimd hoofd. 
Zij ervaren al na een coachingssessie meer rust en orde in het hoofd, waardoor ook een ontspannen gevoel weer terugkeert.

Met een coaching met volle hoofden ga je van 'Chaos naar orde.......'


Met MatriXcoaching leer je hoe te leren

Met een opgeruimd en naar eigen wens ingedeeld hoofd is het ook makkelijker om informatie op te slaan en te onthouden. Dit geldt zeker ook voor kinderen en jongeren in het onderwijs.

Het onderwijs is echter heel talig. Hierdoor wordt bij het leren bijna alleen maar aandacht geschonken aan de verbale informatie. De leerkracht vertelt hoe het moet en zo moet je het onthouden. Soms wordt er nog een plaatje bij aangeboden. En dit plaatje ligt dan ook al vast. De roos van maan, roos, vis, ziet er op iedere school hetzelfde uit. Voor het leren onthouden van iets is echter gebleken dat het veel beter is een eigen plaatje te maken.

Omdat in ons onderwijs geen aandacht wordt besteed aan de leerstrategieën (hoe kun je iets onthouden) ontwikkelt ieder kind zijn eigen leerstrategieën. Deze leerstrategieën kunnen goed werken, maar het komt vaak genoeg voor dat de leerstrategieën belemmerend werken. Hierdoor kan een kind minder goed leren en zal al snel bestempeld worden als ‘niet zo intelligent’. Ervaringen met de MatriXmethode  hebben geleerd dat wanneer kinderen/jongeren hun leerstrategieën vervangen door de juiste leerstrategieën, ze het beter doen op school.

Met de MatriXmethode wordt de cliënt begeleid om het hoofd ‘leeg’ te maken. De cliënt geeft aan hoe het hoofd in de nieuwe situatie moet worden ingedeeld. Deze indeling is afhankelijk van de voorkeur van de persoon zelf. Voorts wordt belangrijke basisinformatie teruggeplaatst. Zoals het alfabet en het honderdveld. Wanneer problemen worden ondervonden bij tafels, klokkijken etc. wordt ook deze basisinformatie teruggeplaatst. Daarna wordt alles in de nieuwe indeling neergezet en alle informatie die niet terug geplaatst hoeft te worden, wordt verwijderd.

Er wordt ook aandacht besteed aan hoe je het beste nieuwe woorden kunt onthouden en wat je moet doen met foutief opgeslagen woorden. Deze strategie leidt ertoe dat kinderen minder fouten maken bij het aanleren van nieuwe woorden.

Bij oudere kinderen en jongeren kan het voorkomen dat zij nog de nodige informatie missen omtrent spellingsregels/rekenregels en metriekstelsel. Ook deze kunnen als plaatje in het hoofd geplaatst worden.

Daarnaast kan jongeren geleerd worden hoe zij met grote stukken tekst om moeten gaan als zij deze als plaatje in het hoofd willen opslaan.

Wat heb je er voor over om van angsten,mentale en/of emotionele problemen verlost te zijn?

Iedereen heeft in het verleden leuke en minder leuke ervaringen gehad. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Het verleden is geweest, daar kun je niets meer aan veranderen. Aan de toekomst kun je ook weinig veranderen, omdat je daar geen grip op hebt. Maar zowel bij dingen uit het verleden als in de toekomst heb je nu een beleving bij, in het nu heb je daar plezier of last van. Het is en blijft jouw beleving.
Die beleving kan bestaan uit een zien, horen, voelen en/of denken.
In het nu kun je daar invloed op hebben.
Als we weten dat alles een strategie is, dus ook zien, horen, voelen en/of denken, kunnen we er zelf ook iets aan doen door de strategie van de beleving te vervangen, zodat de beleving geneutraliseerd wordt. Een negatieve beleving kan worden omgebogen naar een andere acceptabele/neutrale beleving.
Je hebt er dan geen last meer van, het belemmert je niet meer en je bent er niet meer mee bezig.

Wil jij van je belemmerende en dus blokkerende emoties en angsten af?

Kies dan voor MatriXcoaching!!!!!!!!!!!!!!