REACTIES

Tim (13 jaar) had last van angsten. Hij was erg bang voor de tandarts. Hij durfde op het laatst niet meer naar de tandarts. Als hij aan de tandarts dacht rook hij de geur bij de tandarts in de wachtkamer en hoorde hij de boor en voelde hij de angst in zijn buik.

Met MatriXcoaching heeft hij geleerd zijn angst beheersbaar te maken. De angst was er nog wel maar was deze niet meer zo op de voorgrond aanwezig. Na het volgende tandarts bezoek liet hij trots wetten dat hij weer naar de tandarts was geweest en dat het beduidend anders was dan de keer ervoor. De MatriXcoaching had er voor gezorgd dat hij met een ander beeld, een ander gevoel en een andere geur naar de tandarts kon gaan. Resultaat: minder angst vooraf en minder angst tijdens het tandarts bezoek.


Jesse (11 jaar) had moeite met het automatiseren van tafels en het lezen ging niet goed. Tijdens de coaching met de "ik leer anders"-methode leerde hij zijn visuele leersysteem opnieuw te activeren en functioneel te gebruiken. Door het visualiseren van de tafels kon hij ze beter onthouden en uit het geheugen terughalen en reproduceren. 
Daarnaast leerde Jesse het alfabet visueel op te slaan in zijn geheugen, waardoor het lezen verbeterde en 2 niveaus omhoog was gegaan bij zijn volgende rapport. Ook was zijn spelling verbeterd, omdat hij de moeilijke woorden visueel had opgeslagen en kon terughalen wanneer nodig.Dorien (15 jaar) had weinig zelfvertrouwen. Ze ervoer dit als een probleem, omdat ze hoogsensitief was. In de coaching kwam de focus te liggen op de momenten waarin ze geen problemen ervoer. Wat deed Dorien anders en waarom ging het op bepaalde momenten wel goed. Door daar de focus op te leggen en te werken met schaalvragen kwam ze tot de ontdekking dat haar zelfvertrouwen niets te maken had met haar hoogsensitiviteit. Zij kwam er achter dat hoogsensitiviteit een kwaliteit was dat bij haar hoorde. Zonder de focus te hebben gelegd op zelfvertrouwen was haar zelfvertrouwen gegroeid en konden we de coaching naar ieders tevredenheid afronden.