Coaching

MatriXcoaching en Oplossingsgericht coachen


Wat is Oplossingsgericht coachen?

Het oplossingsgerichte model komt voort uit de psychotherapie, maar is inmiddels al zeer succesvol doorgedrongen in de wereld van coaching en onderwijs. Het is een werkwijze die toegankelijk en toepasbaar is gebleken voor mensen in alle leeftijdsgroepen.

Oplossingsgericht werken werkt met wat er in het moment is, gericht op een gewenste toekomst, met als doel problemen op te lossen. Het werd aanvankelijk ontwikkeld als antwoord op de traditionele psychotherapie, waarbij de therapeut als deskundige beslist wat de beste oplossing is voor de problemen van de cliënt. Oplossingsgericht werken beoogt samen te werken met de cliënt, die tenslotte zijn eigen situatie het best kent, om zo tot een goed werkende oplossing te komen die pragmatisch en realistisch is en aansluit bij de behoefte van de cliënt. Het resultaat is een respectvolle, kortdurende therapie of coaching die werkbare oplossingen oplevert. De cliënt behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen.

Wat is de methode
oplossingsgericht coachen? (Mission Possible)

Mission Possible is een oplossingsgerichte methode, ontwikkeld voor jongeren. Mission Possible bestaat uit elf stappen die jongeren kunnen helpen bij het vinden, stellen en behalen van doelen. Met behulp van de Mission Possible methode kunnen zij de weg naar het succesvol realiseren van hun doelen tot een plezierig en leerzaam traject maken.

In het kort gezegd kunnen we dus stellen dat Mission Possible meer algemeen toepasbaar is in allerlei situaties waarmee jongeren problemen ervaren of waarin ze verandering zouden willen zien. Het is niet alleen maar bruikbaar bij het oplossen van gedragsproblemen en angsten. het is veel meer een programma voor persoonlijke ontwikkeling voor jongeren.