Beelddenken en volwassenen

Beelddenken in bedrijf richt zich middels training en voorlichting op de twee basis denksystemen van mensen: het visuele en het verbale. Oftewel: het beelddenken en begripsdenken (taaldenken).
Iemand met een visueel denksysteem richt zich op het geheel (einddoel) en werkt associatief, creatief en beeldend. Deze divergerende manier van denken focust op logische verbanden.
Iemand met een verbaal denksysteem richt zich liever op details (procedures) en werkt serieel en talig. Deze convergerende manier van denken focust op logische conclusies.
Om goed te kunnen (samen)werken en te communiceren is inzicht in beide denksystemen essentieel.
Bent u zich bewust van uw manier van denken?
Wat is uw denkvoorkeur?
Beelddenken of taaldenken? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen rond hun vierde levensjaar een voorkeur ontwikkelen voor of het visuele denksysteem (beelddenken) of het verbale denksysteem (taaldenken).

Deze voorkeur blijft het hele leven aanwezig en heeft invloed op hoe iemand zijn informatie verwerft en verwerkt. Dit heeft invloed op hoe iemand (samen)werkt.

De ervaring leert dat men zich vaak niet bewust is van de eigen denkvoorkeur en de impact die dit heeft op de ander en het team. Goed en effectief samenwerken begint dus bij (h)erkenning van de basis: het denksysteem van jezelf en de ander. Pas dan kun je elkaars kwaliteiten optimaal benutten.

Samen werken of samenwerken?
In de meeste organisaties werken mensen samen in groepen, afdelingen en teams. Bij twee personen is de kans al aanwezig dat de twee denksystemen aanwezig zijn. Dit dat zaken verschillend worden ‘aangepakt’.

Een verbaal denkend teamlid start convergerend. Hij richt zich op procedures, kleine stapjes en details die hij eerst in een strak opbouwend rapport verwerkt wil zien alvorens aan de slag te gaan. Zijn houvast is de volgorde van werken en de regels die zijn afgesproken. Het einddoel komt dan vanzelf in zicht. Een rustig tempo is noodzaak.

Een visueel denkend teamlid start divergerend. Hij ziet het eindresultaat al helemaal voor zich. Gericht op het geheel, binnen het kader van mogelijkheden en de logische verbanden in de gaten houdend, wil hij meteen enthousiast aan de slag. Alles in details vastleggen belemmert, irriteert en geeft onnodig tijdsverlies.

Weet hoe je denkt
Hoe bevredigend is het om te werken in een team waar men zich begrepen voelt? Waar het werken ook echt samenwerken is? Waar men oog en begrip heeft voor elkaars manier van werken en dit ook weet te integreren?

Effectief en plezierig (samen)werken gaat niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen!

Er zijn legio bedrijfstrainingen op het gebied van communicatie, samenwerken en zelfontplooiing. Zinvol?… Zeker! Leuk?… Altijd! Toch blijkt vaak dat het geleerde geen stand houdt in de dagelijkse praktijk en het team op den duur weer in oude patronen vervalt. Reden: de fundering ontbreekt!

De denksystemen zijn wetenschappelijk aangetoond en bewezen fundamenteel voor alles wat je denkt en doet. Nieuwe informatie heeft alleen dan structureel effect als deze gestoeld is op de (h)erkenning van jouw manier van denken en die van de ander. Kortom: zonder fundering is het huis gedoemd te verzakken, hoeveel dure bouwmaterialen je ook gebruikt.

Herkent u dit?
Ik kan mijn gedachten zo moeilijk verwoorden.
Ik krijg ideeën niet goed uitgewerkt, zodat anderen mij begrijpen.
Ik vind stap voor stap denken en werken lastig.
Ik zie vaak al ruim van tevoren waar het mis gaat, maar voel me een roepende in de woestijn.
Mijn oplossingen worden niet gehoord, maar als een collega hetzelfde idee een paar weken later inbrengt, is het opeens een geweldig idee.
Ik geef anderen vaak het gevoel dat ik problemen creëer, in plaats van te op te lossen.
Ik word onzeker door alle miscommunicaties; ik kan maar beter niets zeggen.

Workshop Basis Denksystemen
is een training van één dag over beeld- en begripsdenken, waarin het accent ligt op het verstevigen en verbeteren van de eigen talenten in werk en communicatie. Bent u visueel ingesteld (een beelddenker)? Wilt u inzicht in wat dit met u doet (en deed?) En wilt u uw talenten leren benutten met effectieve werk- en denktechnieken? Dan is deze workshop voor u.

Vaak ervaren beelddenkers bepaalde problemen bij het leren, werken en communiceren. `Ze begrijpen me niet,` is een veelgehoorde opmerking. Of: `Ik moet eerst het hele plaatje rond hebben, voordat ik kan reageren.`De talenten die men heeft, worden vaak niet zo ervaren.
Deze workshop richt zich op u. Op uw vragen, uw twijfels, uw talenten en bovenal op uw bewustwording. Beelddenken biedt vele mogelijkheden en u ontvangt de handvatten om deze talenten te benutten. Er wordt gebruik gemaakt van non-verbale intervisie. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt met beeld bij het inventariseren en aanpakken van problemen.

Deze dag kunt u zien als een FUNDERING voor de toekomst. Het kan best zijn dat u nu toch die studie durft op te pakken. Dat u mogelijkheden gaat zien voor uzelf of binnen uw relaties.

De training sluit aan bij elke beginsituatie en is los te volgen. De inhoud en uitwerking van de training zijn zo specifiek en basaal, dat deze naadloos aansluiten bij eventuele andere (reeds lopende) trainingstrajecten en/of opleidingen.

Er wordt gewerkt met kleine groepen, zodat u alle aandacht krijgt en er volop gelegenheid is voor uw situatie.

Na afloop van de training heeft u:
-inzicht gekregen in beelddenken en uw eigen denksysteem
-inzicht verworven in de verschillende uitwerkingen/eigenschappen van het beeld- en taaldenken
-leren werken met speciale, wetenschappelijk bewezen leer- en werktechnieken
-ervaren wat het beelddenken met u doet/deed, zowel op het werk als thuis
-gewerkt met de non-verbale intervisiemethode
-beter grip op de inhoudelijke kern van teksten (zoals notulen, artikelen, vergaderstukken etc.)
-leren werken met `conceptmapping`(gestructureerde Mindmap)
-inzicht gekregen in de toepasbaarheid van deze technieken (speechen, notuleren, brainstormen etc.)
-geleerd effectief te communiceren op basis van uw eigen denksysteemInschrijfformulier