Leren Leren Methode


De Leren Leren Methode

 • Is een training voor alle studerende jeugd in het BO, VO, MBO
 • Sluit aan bij het visuele leersysteem van de jeugd
 • Maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het leren/studeren
 • geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl
 • leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat
 • leert informatie via een snellere breinroute naar het lange termijngeheugen te brengen
 • is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie
 • geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten
 • de leerlingang voor visueel ingestelde kinderen (dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid)
 • geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie -pakt faalangstgevoelens en vergroot het zelfvertrouwen
 • geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en talenten (Team toppers) .

Het cijferrapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: Wie niet scoort, redt het niet.
Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat dat niet lukt. Hoe kan dat?
Ervarng leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?), huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd?) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel eccht?) zijn de basis voor goede cijfers.

Voor iedereen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Beeld en taal

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstoof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Moet oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip

Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hierarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige en doeltrefffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

Zelfvertrouwen

School biedt lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behup van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren kinderen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.

Conceptmap

Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap, waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.

Interesse? Wil je je aanmelden? Neem contact met ons op. Weten wanneer er een training in groepen gegeven wordt? Bij aanmelding van minimaal drie inschrijvingen kan de training doorgaan. De training voor het BO en VO zijn vier keer 60 minuten (verdeeld over vier weken).

Ik ben bevoegd licentiehouder van de Leren Leren Methode.

inschrijfformulier