Ouders

Een kind met een vol hoofd

Heeft uw kind een levendige verbeelding en kan het daardoor helemaal opgaan in zijn of haar fantasiewereld? Is uw kind gemakkelijk afgeleid en moet u vaak instructies herhalen voordat taken worden uitgevoerd? Gebruikt uw kind vaak creatieve woordspelingen en heeft het weinig besef van tijd?

Beelddenkende kinderen hebben vaak een vol hoofd. Door het associëren en de vele beelden die ze zien is het een beetje een rommel in hun hoofd.  Gelukkig is er tegenwoordig veel literatuur beschikbaar over coaching- en trainingsmethoden om deze kinderen te helpen leren en zich effectief staande te houden in deze talige wereld.

Gedrag moeten we leren

Bij de geboorte is ieder mens 100% beelddenker. Woorden en zinnen kent een baby nog niet, hij ziet alleen beelden. Gedachten gaan snel en schijnbaar zonder ordening zijn ze gericht op directe actie: een baby begrijpt niet dat hij soms even moet wachten met eten. Hij heeft honger en wil nú eten. Dit wordt ook wel een primair denkproces genoemd.

Verbaal denken neemt het over

Gaandeweg leert een kind praten. Klanken worden gekoppeld aan beelden. De stoel waarop je zit, hoort bij de klanken s-t-oe-l. Een kind begrijpt wat er bedoeld wordt bij het uitspreken van woorden en zinnen. Kinderen die aanleg hebben voor denken in taal, leren praten door de klanken die zij van volwassenen opvangen en die na te bootsen. Uiteindelijk neemt het verbaal denken het over van het denken in beelden.

Evenwicht in beelden en taal

Rond het tiende levensjaar is het proces voltooid en is er een evenwicht gevonden tussen beelden en taal. Het secondaire denkproces krijgt de overhand. Een kind leert zich beheersen als het niet direct zijn zin krijgt.

Beelddenkende kinderen blijven een voorkeur houden voor het primaire denkproces. Dat resulteert in een heel speels en creatief kind, maar ook een kind dat geen ‘nee’ accepteert en niet zo maar instructies opvolgt.

Taal blijft lastig

Bij het ouder worden, blijft de taalontwikkeling vaak achter bij leeftijdgenoten. Beelddenkers kunnen moeilijk iets onder woorden brengen, hangen graag de clown uit en hebben moeite met ruzie en conflicten. Beelddenkende kinderen zijn emotioneel kwetsbaar en kunnen zich moeilijk concentreren, behalve als het gaat om iets wat zijn of haar interesse heeft. Verder hebben ze vaak een groot gevoel voor humor en vertellen ze de prachtigste fantasieverhalen.

Een beelddenkend kind: en nu?

De vele voordelen van het in beelden denken, worden in het algemeen niet altijd herkend en erkend. Terwijl beelddenkers juist heel veel perspectief hebben! Bij begeleiding kunt u lezen waar u terecht kan voor signalering en begeleiding.

Tips voor ouders

Ouders van beelddenkende kinderen hebben het dus nog wel eens lastig. Als het kind verdiept is in lego, zal het zich niet snel laten afleiden. Hij heeft uw vraag misschien wel gehoord, maar komt niet in actie omdat hij in gedachten uw vraag al heeft uitgevoerd. De opdracht: ‘Doe je jas uit, ruim je tas op en kom dan even een kopje thee drinken’, is te veel voor een beelddenker.

Er zijn dan ook tal van tips, hoe u het beste om kunt gaan met uw kleine of puberende beelddenker.

tips voor ouders

Beelddenkers zijn heerlijke kinderen met creatieve gedachten en grappige uitspraken. Maar luisteren is lastig en structuur al helemaal iets wat niet vanzelfsprekend is. Accepteer dat uw kind een andere manier van denken heeft en zoek samen naar een compromis.

Vertel korte verhalen, anders dwalen de gedachten van uw kind af.

Opdrachten moeten kort, duidelijk, overzichtelijk en uitvoerbaar zijn.

Laat uw kind vrij om zijn eigen leermethode te kiezen, maar begeleid hem wel om de juiste manier te kiezen door te blijven herhalen.

Houd uw kind bij zijn werk, vraag wat het moet doen. Dit is belangrijk, omdat zijn gedachten snel afgedwaald zijn.

Heb er vertrouwen in dat uw kind doet wat u vraagt. Heb geduld, de opdracht moet hij eerst even verwerken voordat hij ermee aan de slag gaat.

Uw kind zal alles tot in de details willen weten. Geef hem ook die duidelijke uitleg, want goede redenen helpen hem op weg.

Heb geduld in het omgaan met uw kind.

Zit niet te dicht op de huid van uw kind. Zijn verzet zal dan heftiger en dwangmatiger zijn.

Maak duidelijke afspraken. Liefdevolle en duidelijke begeleiding waarin een consequente lijn gevolgd wordt, geven uw kind veiligheid en rust.
Doe een beroep op zijn intelligentie en probleemoplossend vermogen. Hierdoor helpt u hem vooruit te komen